Křížová cesta z Ronšperku na Vyšehradě v Praze

2016_MV _plakat_zahajeni_mail (1)

Národní putovní výstava „MÁ VLAST cestami proměn 2016“

přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí.

Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s. a Národní kulturní památka Vyšehrad. Partnerem výstavy „MÁ VLAST cestami proměn 2016“ je Omnium z.s.

Výstava „MÁ VLAST cestami proměn 2016“ umožnila vybrané proměny prezentovat na putovní výstavě po celé České republice.

Jednotlivé kolekce výstavy budeme po celý rok potkávat ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích nebo v infocentrech. Díky tomuto konceptu výstavu v průběhu roku shlédne asi 2,5 milionů návštěvníků.

8. ročník putovní výstavy „MÁ VLAST cestami proměn 2016“ bude zahájen 21. 5. 2016 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích na putování po celé vlasti.

Pozvánka, program MV

Panel – křížová cesta Ronšperk