22. června 2013 – Vysvěcení (Einweihung)


Požehnání křížové obnovené křížové cestě
Požehnání křížové obnovené křížové cestě

Požehnání obnovené křížové cestě, 22 Června 2013 zleva doprava: protestantský pastor Daniel Matouš (Tachov), pastor církve husitské, Zuzana Kalenská, (Tachov), farář církve římskokatolické Jiří  Hájek (Stříbro), pravoslavný kněz Milan Horváth (Tachov), Monsignor Karel Wuchterl (dlouholetý farář a děkan v Fürthu, se narodil v roce 1937 v Nedražicích, 9 km jižně od Stříbra), protestantský pastor Hans-Günther Daidrich (Weiden), katolický kněz Hubert Feichtmeier (Letzau u Weidenu).

Die Einweihung des Kreuzweges am 22. Juni 2013 nahmen vor v. l. n. r.: Der Evangelische Pfarrer Daniel Matous (Tauchau), die Pfarrerin der Hussitischen Kirche, Zuzana Kalenska,  (Tachau), Stadtpfarrer Jiri (Georg) Hayek (Mies) ,der Orthodoxe Pfarrer Milan Horváth (Tachau),  Monsignore Karl Wuchterl (langjähriger Pfarrer und Dekan in Fürth, 1937 in Nedraschitz, 9 km südlich von Stříbro geboren), der Evangelische Pfarrer Hans-Günther Daidrich (Weiden), Katholischer Pfarrer Hubert Feichtmeier (Letzau bei Weiden).

Kaple po rekonstrukci

Foto: Dennis Plundr