Sbírka


Přispějte na dofinancování obnovy křížové cesty.

Pomůžete s vytvořením fondu na opravy a udržování křížové cesty?

K úhradě všech nákladů na obnovu křížové cesty je potřebné ještě soustředit nemalou částku peněz. V historii kalvárie na Ronšperku hrála vždy podstatnou roli nezištná pomoc stříbrských občanů jak při jejím vybudování tak i při opravách. Ani dnes nelze spoléhat jen na jedno zdrojové financování projektu z evropských fondů, z městské pokladny či od štědrého mecenáše. Proto oslovujeme vás, spoluobčany, podnikatele, firmy, „přispějte také na obnovu historického dědictví po minulých obyvatelích našeho města“.

Stavební obnova byla provedena za cenu 600 tisíc korun. Získali jsme dotaci z evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85% rozpočtu projektu. Částku 90 tisíc korun vložilo do realizace naše občanské sdružení. Město Stříbro poskytlo vratnou půjčku ve výši 510 tisíc korun.

Rozpočet na výtvarné provedení obrazů pro kaple křížové cesty a související náklady představuje částku 800 tisíc korun. Získali jsme 300 tisíc korun z Česko – německého fondu budoucnosti. Náš partner, spolek Goldene Strasse z Altenstadtu v Bavorsku, přispěl částkou 85 tisíc korun, Rada města Stříbro přispěla částkou 20 tisíc korun, dárci – fyzické osoby, darovali celkem 21600 Kč.

Je na vašem rozhodnutí zda podpoříte projekt a přispějete částkou malou či velkou. Každý příspěvek bude významný a bude vyjádřením vaší solidarity s projektem a sounáležitosti s vaším městem.

Jak přispět?

Přispět lze následujícími způsoby:

– odesláním částky prostřednictvím poštovní poukázky z každé pobočky České Pošty,

– odesláním částky prostřednictvím jednorázového či opakovaného příkazu z vašeho účtu

na konto občanského sdružení Ronšperk číslo 1233930/8030

Raiffeisenbank im Stiftland eG, Lochotínská 18, 301 00 Plzeň

s uvedením variabilního symbolu VS = 2010.

V popisu platby uveďte, prosím, Vaše jméno a sídlo. Každému dárci, který  potřebuje vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, bude takový doklad vystaven.

Navštivte náš web www.ronsperk.cz a napište nám prostřednictvím stránky „Kontakt“  Smluvte si schůzku.   S dárci, kteří chtějí předat dar osobně, se rád sejdu.

Mgr. Míra Kaltenbruner,  předseda sdružení


Raiffeisenbank im Stiftland eG
Raiffeisenbank im Stiftland eG

                        

 


Seznam dárců            Smlouva sponzorská vázaná