Kaple


Předmětem činnosti sdružení je oprava 14 kapliček křížové cesty, která se nachází na Křížovém vrchu (Ronšperk) východně od města Stříbra.

Obsahem inventarizace bylo, podle požadavků objednatele, vyhotovení jednoduchých pasportů kapliček s popisem stáří, použitého materiálu, rozměrů apod. Tento materiál byl doplněn o nutnou fotodokumentaci, která zachytila tehdejší stavebně technický stav staveb.

Na ukázku uvádíme popisy dvou kapliček ze čtrnácti.

Popis:

Hranolová stavba na obdélném půdorysu krytá plochou sedlovou střechou
s bobrovkami a hřebenáči. Na čelní straně je výrazná obdélná nika zaklenutá stlačeným obloukem a oplechovanou dolní částí. Na čelní straně lemuje tvar střechy plochá páska.

Tvar: Obdélný
Materiál: Lomový kámen, cihly, vápenná omítka, pozinkovaný plech
Technika: Zdění
Datování a slohové zařazení: 1837, pozdní klasicismus
Barva: Bílá
Umístění: Šestá kaple křížové cesty

Stávající stav: Omítka v dolní části odpadlá, chybí kordónová římsa pod nikou a pás na bocích a zadní straně lemující střechu. Kaple nemá sokl. Narostlý terén. Plech zkorodovaný.

Oprava: snížit terén na základovou spáru, obnovit sokl, jednou odstupněný, hladký, vyspravit uvolněnou omítku od podložky, obnovit štukový pás pod střechou po celém obvodu a ve stejné šířce jako u dochovaných částí. Obnovit štukovou kordónovou římsu.
Popis: Hranolová stavba na obdélném půdorysu krytá plochou sedlovou střechou
s bobrovkami a hřebenáči. Na čelní straně je výrazná obdélná nika zaklenutá stlačeným obloukem a oplechovanou dolní částí. Na čelní straně lemuje tvar střechy plochá páska.

Tvar: obdélný
Materiál: lomový kámen, cihly, vápenná omítka, pozinkovaný plech
Technika: zdění
Datování a slohové zařazení: 1837, pozdní klasicismus
Barva: bílá
Umístění: třináctá kaple křížové cesty

Stávající stav: kaple má pouze režné zdivo se zbytky jádrové omítky. Chybí kordónová římsa pod nikou a sokl a pás lemující střechu. Narostlý terén, plech zkorodovaný.

Oprava: obnovit omítku, vápennou, dvouvrstvou, štukovou, hladkou a kordónovou římsu a pásek pod střechou po obvodu střechy. Doplnit hladký, jednou odstupněný sokl. Snížit terén sokl. Snížit terén na základovou spáru.