Historie

Pohled na nezalesněný Ronšperk s kaplemi křížové cesty
Pohled na nezalesněný Ronšperk s kaplemi křížové cesty

Historie a obnova

Podnět ke stavbě 14 kapliček na křížovém vrchu u Stříbra dal stříbrský měšťan Anton Battiek ve 30. letech 19. století. Zorganizoval sbírku na vybudování křížové cesty. Byla postavena za 365 zlatých. Kapličky byly umístěny podél cesty, která je dnes částečně zaniklá.

Kaple byly vysvěceny 17. září 1837. V blízkosti Stříbra tak vzniklo nové poutní místo s malovanými obrazy Kristova utrpení. V dostupných písemných zprávách však není uveden autor obrazů, technika malby ani další podrobnosti, které by nám přiblížily původní vzhled jednotlivých zastavení.

V roce 1926 byla křížová cesta opravena na náklady stavitele Josefa Ernstbergera a v tomtéž roce se uskutečnila sbírka na namalování nových obrazů. Renovace kapliček byla dokončena v roce 1929.

Po vystěhování německého obyvatelstva v roce 1945, již nebyla křížová cesta udržovaná a tak kapličky postupně chátraly až do roku 2011. O rok dříve se zrodil projekt na obnovu křížové cesty v občanském sdružení Ronšperk. Ve spolupráci s bavorským partnerem, spolkem Goldene strasse, byl projekt konkretizován.