O projektu


logo Ronšperk       Podnět ke stavbě 14 kapliček na křížovém vrchu u Stříbra dal stříbrský měšťan Anton Battiek ve 30. letech 19. století. Zorganizoval sbírku na vybudování křížové cesty. Byla postavena za 365 zlatých.
Kaple byly vysvěceny 17. září 1837.

V roce 1926 byla křížová cesta opravena na náklady místního stavitele Josefa Ernstbergera a v tomtéž roce se uskutečnila sbírka na namalování nových obrazů. Renovace kapliček byla dokončena v roce 1929.

Po vystěhování německého obyvatelstva v roce 1945, již nebyla křížová cesta udržovaná a tak kapličky postupně chátraly až do roku 2011.

Ruina dvanácté kapličky v roce 2010Křížová cesta na vrchu Ronšperk, představovaná čtrnácti stavbami – kapličkami a křížem na vrcholu, byla ještě v roce 2010 v havarijním stavu. Dříve instalované výjevy z poslední cesty Ježíše Krista se dochovaly v počtu pěti kusů a jsou uchované v muzeu města Stříbro.

Projekt sdružení Ronšperk na záchranu této křížové cesty zahrnoval provedení stavebních úprav všech kapliček a vytvoření nových obrazů do každé kapličky.

Autor nových maleb, akademický malíř Ivan Komárek, našel inspiraci jak ve studiu dochovaných obrazů, tak i v práci malíře Josefa Führicha. Tento vynikající umělec se narodil 9. 2. 1800 v Chrastavě. Josef Führich, ve Vídni v letech 1844 – 1846, vytvořil návrhy a zrealizoval křížovou cestu pro kostel sv. Jana Nepomuckého. Právě přípravné kartony pro tuto realizaci vyhledal Ivan Komárek v knihovně Národní galerie v Praze. Po konzultaci s teoretičkou Národní galerie PhDr. Annou Janištinovou  je vybral jako výchozí zdroj pro vytvoření čtrnácti zobrazení utrpení Krista pro Kalvárii na Ronšperku.

Podle dokumentace pěti dochovaných desek z kapliček bylo Národní galerií určeno za dobu vzniku 19. století. Výběr autora Josefa Führicha proto odpovídá dobově a jeví se jako volba vhodná a symbolická i pro jeho česko-německý původ a působení v celém středoevropském regionu.

Ivan06-26-malba-kobalt-46_1 Komárek a keramik František Švancar provedli dílo tradičními keramickými postupy bez použití strojů. Keramika byla zvolena pro její odolnost a stálost jak vůči mechanickému, tak chemickému poškození a povětrnostním vlivům.

Samotná malba byla provedena kobaltovými barvami na keramický střep a následně znovu vypálena. Každý ze čtrnácti obrazů je tvořen osmi kachli.

Projekt byl realizován v rámci přeshraniční spolupráce se spolkem Goldene Strasse z Altenstadtu. Je symbolické, že Stříbro leží na linii bývalé Zlaté stezky. Nejen touto stezkou jsou obě města, Stříbro a Altenstadt, spojeni.  V průběhu spolupráce na projektu se vytvořilo nové pouto přátelství.

Obnova křížové cesty byla financovaná díky sbírce v Altenstadtu, ve Stříbře a významného přispění z dotačních titulů Euroregio Egrensis a Fondu Česko německé budoucnosti.

Goldene Straße


Město StříbroSpolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.Česko-Německý fond budoucnosti